Pääkäyttäjät (Windows-asennus)

Yhteystapa SFTP (SSH File Transfer Protocol)
Yhteysosoite media.piraattinuoret.fi
Portti 22